Notariusz Kraków

Wir sprechen Deutsch Parliamo italiano We speak English On parle français

Wielka Brytania Ukraina Słowacja Rosja Rumunia Portugalia Litwa Włochy Węgry Chorwacja Francja Hiszpania Niemcy Czechy Bułgaria

NOTÁŘSKÁ KANCELÁŘ- KRAKOV

Notářská kancelář Anna Gąsienica dr hab. Paweł Czubik spółka partnerska zajišťuje profesionální obsluhu v rozsahu provádění notářských úkonů, v souladu s platnými právními předpisy a v souladu se zásadami profesní etiky.

Kancelář se specializuje v právních vztazích se zahraničím. Zejména určujeme a tvoříme ve vhodné formě příslušné majetkové manželské režimy, provádíme profesionální úkony za účasti zahraničního prvku týkajících se převodu vlastnictví nemovitostí umístěných v Polsku, provídáme úkony spojené se závětí za účasti zahraničního prvku.

Váženým zákazníkům z České republiky věnujeme pozornost s ohledem na skutečnost, že právní vztahy v rozsahu občanskoprávních vztahů jsou zásadně upraveny ustanoveními smlouvy o poskytování právní pomoci mezi Polskem a Českou republikou. Tato smlouva imperativně určuje příslušné právo pro majetkové malženské vztahy a příslušné právo pro dědění (není možné si vybrat jiné právo než upravuje smlouva).

Tato smlouva určuje také právo příslušné pro formu úkonů v polsko-českých vztazích. Plné moci k úkonům týkajícím se nemovitostí musí co se týče formy splňovat požadavky místního práva pro umístění nemovitosti. Znamená to, že plné moci udělené u notáře v České republice, pokud mají sloužit k převodu vlastnictví nemovitostí v Polsku, musí splňovat požadavky zvláštní formy polského notářského zápisu. Pro získání takové formy musí český notář v plné moci sepsané v souladu s předpisy českého práva musi dodatečně zidentifikovat zmocnitele nejenom prostřednictvím jeho základních údajů (jména, příjmení, adresa, číslo průkazu nebo pasu) ale také jmen obou rodičů (samotné jméno otce nestačí – nezbytné je také uvedení jména matky). Kromě toho je také nezbytné uvedení v notářském zápisu, že : „že zápis byl přečten, přijat a podepsán”. Bez těchto údajů je plná moc formálně neúčinná. Není také účinná česká plná moc sepsaná u někoho jiného než u notáře. Není naopak nezbytná konzulární legalizace českých dokumentů nebo jejich opatření apostilními doložkami.

Notář Vám poskytne vyčepující informaci ohledně listin nezbytných k provedení úkonů (sepsání notářského zápisu), výšce notářského tarifu a výšce nezbytných daní a poplatků, které je povinen notář vybrat. Pro tento účel doporučujeme kontakt s kanceláří libovolnou pro Vás cestou : mailovo (také prostřednictvím kontaktního formuláře v záložce " zadaj pytanie "), telefonicky nebo osobně.

Notářská kancelář je otevřena - v pondělí od 10:00 do 18:00 hod a od úterý do pátku od 8:30 do 16:30 hod. Po dřívější dohodě existuje možnost provedení úkonu v jiném termínu libovolného dne.

Pro bezproblémový příjezd do kanceláře doporučujeme použití mapky nacházející se v záložce " kontakt ". Pro jednodušší naměření budovy informujeme, že kancelář se nachází ve čtvrti Kraków-Podgórze (austr. Josefstadt), budova kanceláře je umístěná z levé strany směrem od mostu na Visle, druha v pořadí od budovy banky BPH, naproti tramvajovým zastávkám při nám. Plac Bohaterów Getta. Kraków, ulice Lwowska 2a/38.

Notářská kancelář
ul. Lwowska 2a/38
30-548 Kraków
tel.12/34 55 623,
tel./fax 12/65 60 177
e-mail: kancelaria@notariusznapodgorzu.pl

Č. bankovního účtu: 72 2490 0005 0000 4500 8038 5310
DIČ: 675-104-92-05

SLUŽBY

 • Notář provádí následující notářské úkony:
 • sepisuje notářské zápisy
 • sepisuje zápisy o dědění
 • ověřuje pravost listin
 • doručuje prohlášení
 • sepisuje zápisy
 • sepisuje protesty proti směnkám a čekům
 • přijímá na uschování listiny, peníze a cenne papíry
 • sepisuje výpisy, stejnopisy a výtahy z listin
 • sepisuje, na žádost stran, projekty aktů, prohlášení a jiných listin
 • sepisuje jiné úkony vyplývající z samostatných předpisů

Ukázkové notářské úkony:

 • obchod s nemovitostmi: smlouvy kupní, darovací , směnné, o doživotním užívání, o zrušení spoluvlastnictví, o rozdělení dědické pozůstalosti, o zřízení osobního vlastnictví bytu, hypotéční, o zřízení služebnosti, o užívání, o smlouvě budoucí.
 • družstevní právo: smlouvy kupní, darovací, výměnné, smlouvy o rozdělení dědické pozůstalosti, převod družstevního bytu do osobního vlastnictví, hypotéční, o užívání, nárok na zřízení osobního vlastnictví bytu, o smlouvě budoucí.
 • právo obchodních korporací: smlouvy a zakládající akty společností, zápisy ze shromáždění, vzory podpisů.
 • dědické právo: závěti, prohlášení o přijetí nebo odmítnutí dědické pozůstalosti, smlouvy o rozdělení dědické pozůstalosti, smlouvy o vzdání se dědictví, smlouvy o postoupení dědické pozůstalosti , otevření a ohlášení závěti, potvrzení dědění.
 • majetkové manželské vztahy: majetkové manželské smlouvy, smlouvy o rozdělení společného manželského jmění
 • zápisy ze shromáždění: společenských organizací, sdružení, družstev, společností a jiných právních osob, bytových družstev
 • plné moci k použití v Polsku nebo mimo hranice Polska
 • návrhy plných mocí – včetně těch, které mají být uděleny v zahraničí
 • ověření pravosti podpisu, shody stejnopisu, výpisu nebo kopie s předloženou listinou, datem předložení listiny (pevné datum), potvrzení o žití osoby nebo potvrzení o pobývání na určitém místě