Notariusz Kraków

Wir sprechen Deutsch Parliamo italiano We speak English On parle français

Wielka Brytania Ukraina Słowacja Rosja Rumunia Portugalia Litwa Włochy Węgry Chorwacja Francja Hiszpania Niemcy Czechy Bułgaria

NOTARŲ BIURAS – KROKUVA

Notarų biuras „Kancelaria Notarialna Anna Gąsienica dr hab. Paweł Czubik spółka partnerska“ teikia profesionalias notarinių veiksmų atlikimo paslaugas atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus ir laikantis profesinės etikos principų.

Biuras specializuojasi teisinių santykių, susijusių su užsienio elementu, klausimais. Nustatome ir tinkamai formuojame taikytiną sutuoktinių turto teisinį režimą, teikiame profesionalias, Lenkijoje esančio nekilnojamojo turto, susijusio su užsienio elementu, nuosavybės teisės perdavimo paslaugas, atliekame notarinius veiksmus paveldėjimo santykių, susijusių su užsienio elementu, srityje.

Norime atkreipti gerbiamų Lietuvos klientų dėmesį, kad daugelio civilinių teisinių santykių veiksmų teisinis reguliavimas yra unifikuotas Lenkijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos sutartimi dėl teisinės pagalbos. Ši sutartis aiškiai apibrėžia sutuoktinių turtiniams santykiams taikytiną teisę.

Ši sutartis taip pat nurodo Lenkijos ir Lietuvos šalių santykių formai taikytiną teisę. Įgaliojimų dėl nekilnojamojo turto veiksmų atlikimo forma turi atitikti daikto buvimo vietos teisės reikalavimus. Tai reiškia, kad Lietuvos notaro patvirtintas įgaliojimas, kurio pagrindu bus atliekami Lenkijoje esančio turto perleidimo veiksmai, turi atitikti Lenkijos teisės aktų reikalavimus, t.y. parengtas pagal notarinio akto formą. Siekiant įgyvendinti šiuos reikalavimus, Lietuvos Respublikos notaro tvirtinamame įgaliojime pateikiant įgaliotojo tapatybės duomenis (pagal Lietuvos Respublikos teisės reikalavimus), turi būti nurodyti ne tik jo pagrindiniai asmeniniai duomenys (vardai, pavardė, adresas, asmens tapatybės kortelės arba paso numeris) bet taip pat abiejų tėvų vardai (vien tėvo vardo nepakanka – privalomai turi būti nurodytas ir motinos vardas). Be to, notariniame akte privalomas yra įrašas liudijantis, kad: „aktas perskaitytas, priimtas ir pasirašytas”. Be šių duomenų įgaliojimas yra formaliai neveiksmingas. Lietuvoje išduotų dokumentų konsulinis legalizavimas arba patvirtinimas pažyma Apostille nėra privalomas.

Jeigu notariniuose veiksmuose dalyvauja užsienietis nemokantis lenkų kalbos, privalomas prisiekusiojo užsienio kalbos vertėjo dalyvavimas.

Notaras išsamiai Jus informuos apie dokumentus, reikalingus notariniams veiksmams atlikti (sudaryti notarinį aktą), notaro mokesčius ir kitus privalomus mokesčius, kurių surinkimas perduotas notarams. Šiais klausimais rekomenduojame susisiekti su Biuru Jums patogiu būdu: elektroniniu paštu (galima naudotis kontaktine forma žymelėje ” zadaj pytanie „), telefonu arba asmeniškai.

Notarų biuro darbo laikas: pirmadieniais nuo 10:00 iki 18:00, antradieniais – penktadieniais nuo 8:30 iki 16:30. Pagal išankstinį susitarimą veiksmai gali būti atlikti kitu laiku.

Kad būtų paprasčiau pasiekti mūsų Biurą, rekomenduojame pasinaudoti žymelėje ” kontakt ” patalpintu žemėlapiu. Kaip mus rasti – mūsų Biuras yra Kraków-Podgórze (austr. Josefstadt) rajone, pastatas, kuriame įsteigtas biuras, yra kairėje pusėje einant tiltu per Vyslą, antras – skaičiuojant nuo BPH banko pastato, priešais tramvajų stotelę „Plac Bohaterów Getta“. Krokuva, Lwowska g. 2a/38.

Kancelaria Notarialna
ul. Lwowska 2a/38
30-548 Kraków

tel.12/34 55 623,
tel./fax 12/65 60 177
e-mail: kancelaria@notariusznapodgorzu.pl

A/s Nr.: 72 2490 0005 0000 4500 8038 5310
NIP (mokesčių mokėtojo kodas): 675-104-92-05

PASLAUGOS

Notaras atlieka šiuos notarinius veiksmus:

 • rengia notarinius aktus
 • išduoda paveldėjimo teisės liudijimus
 • išduoda liudijimus
 • įteikia pareiškimus
 • surašo protokolus
 • protestuoja vekselius ir čekius
 • priima saugoti dokumentus, pinigines sumas ir vertybinius popierius
 • išduoda dokumentų nuorašus, dublikatus ir išrašus
 • šalims pareikalavus išduoda aktų, pareiškimų ir kitų dokumentų projektus
 • atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus

Notarinių veiksmų pavyzdžiai:

 • nekilnojamojo turto sandoriai: pardavimo, dovanojimo, apsikeitimo, išlaikymo iki gyvos galvos, bendrosios nuosavybės panaikinimo, palikimo padalijimo, patalpų atidalijimo iš bendrosios nuosavybės, hipotekos, servituto, panaudos sutartys, preliminarios sutartys.
 • kooperatinė teisė: pardavimo, dovanojimo, apsikeitimo, palikimo padalijimo, patalpų atidalijimo iš kooperatinės nuosavybės sutartys, hipotekos, panaudos sutartys, patalpų atidalijimo iš kooperatinės nuosavybės, pabaigus pastato statybą, reikalavimo (lot. expectativa) veiksmai, preliminarios sutartys.
 • bendrovių teisė: bendrovių steigimo sutartys ir aktai, susirinkimų protokolai, parašų pavyzdžiai.
 • paveldėjimo teisė: testamentai, pareiškimai dėl palikimo priėmimo arba nepriėmimo, palikimo padalijimo sutartys, palikimo atsisakymo sutartis, palikimo perleidimo sutartys, testamento paskelbimas, paveldėjimo pažymėjimo išdavimas.
 • sutuoktinių turtiniai santykiai: vedybinės sutartys, sutuoktinių bendro turto padalijimo sutartys.
 • susirinkimų protokolai: visuomeninių organizacijų, asociacijų, kooperatyvų, bendrovių ir kitų juridinių asmenų, butų savininkų bendrijų
 • įgaliojimai skirti naudoti Lenkijoje arba už jos ribų
 • įgaliojimų projektai, įskaitant tuos, kurie bus parengti užsienyje
 • parašo tikrumo liudijimas, dokumentų nuorašų, jų dublikatų ir išrašų tikrumo liudijimas, dokumento pateikimo laiko tvirtinimas, fakto, kad žmogus yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, tvirtinimas.