Notariusz Kraków

Wir sprechen Deutsch Parliamo italiano We speak English On parle français

Wielka Brytania Ukraina Słowacja Rosja Rumunia Portugalia Litwa Włochy Węgry Chorwacja Francja Hiszpania Niemcy Czechy Bułgaria

Koszty czynności

Pytanie o wysokość opłat jakie ponosi strona przed notariuszem jest najczęściej jednym z pierwszych zadawanych rejentowi podczas wizyty w Kancelarii Notarialnej.
Szczegółowe obliczenie opłat zależy od szeregu czynników i odbyć się może dopiero po ustaleniu przez notariusza dokładnie o jaką aktywność notarialną w rzeczywistości chodzi i jakie nakładają sie na nią elementy oraz po pełnym sprawdzeniu dokumentów i analizie ksiąg wieczystych.
Na pełne koszty opłat pobieranych przez notariusza składają się podatki pobierane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, opłaty sądowe pobierane na rzecz Sądu prowadzącego księgi wieczyste, samo zaś wynagrodzenie notariusza stanowi jedynie część pobieranej od strony kwoty. Stąd też kwoty, które strona pozostawia u notariusza różnią się w zależności od charakteru umowy, elementów na nią się nakładających, wskazujących na konieczność wnioskowania dodatkowych wpisów lub wykreśleń wpisów i pobrania wiążących się z nimi opłat sądowych, i od tych czynników zależą bardziej niż od woli notariusza.

By orientacyjnie Szanowni Klienci mogli zorientować się co do rzędu wysokości pobieranych opłat obok podajemy link do kalkulatora opłat umieszczonego na stronie internetowej dziennika Rzeczpospolita: http://www.rp.pl/narzedzia/calc_nieruchomosci.jsp

Należy jednak pamiętać, że wyliczenia te są jedynie czysto orientacyjne sam zaś kalkulator nie uwzględnia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na wysokość opłat uiszczanych u notariusza, np. w związku z ustanowieniem hipoteki czy służebności. Wynik obliczeń nie uwzględnia także opłaty za sporządzenie wypisów aktów notarialnych, która wynosi do 6 zł plus 23% VAT za każdą rozpoczętą stronę aktu notarialnego.