Notariusz Kraków

Wir sprechen Deutsch Parliamo italiano We speak English On parle français

Wielka Brytania Ukraina Słowacja Rosja Rumunia Portugalia Litwa Włochy Węgry Chorwacja Francja Hiszpania Niemcy Czechy Bułgaria

JAVNOBILJEŽNIČKI ured – KRAKOV

Javnobilježnički ured Anna Gąsienica dr hab. Paweł Czubik spółka partnerska /društvo građanskog prava, op. prev./ pruža profesionalne usluge na području javnobilježničkih pravnih poslova, sukladno obvezujućim propisima zakona te u skladu s profesionalnom etikom.

Javnobilježnički ured se specijalizirao u inozemnom pravnom prometu. Konkretno, uspostavljamo i oblikujemo u odgovarajućoj formi specifične imovinsko bračne strukture, obavljamo profesionalne pravne poslove s inozemnim elementom koji se odnose na prijenos vlasništva nekretnina koje se nalaze u Poljskoj, izvršavamo oporučne pravne poslove s inozemnim elementom.

Poštovanim klijentima iz Hrvatske obraćamo pozornost na činjenicu da su pravni odnosi na području građansko-pravnog prometa u značajnom opsegu regulirani odredbama ugovora o međusobnoj pravnoj pomoći između Poljske i bivše Jugoslavije (čiji je nasljednik Hrvatska). Ugovor jasno utvrđuje pravo primjenjivo na imovinsko odnose bračnih drugova i pravo primjenjivo na nasljeđivanje (nemoguć je odabir zakona drugačijeg od onoga određenog odredbama ugovora).

Ovaj ugovor također definira mjerodavno pravo za oblike pravnih poslova u poljsko-hrvatskim odnosima. Punomoći za pravne poslove koji se odnose na nekretnine moraju formom zadovoljavati zahtjeve zakona mjesta na kojem se nalaze nekretnine. To znači da punomoć sastavljena pred javnim bilježnikom u Hrvatskoj, ako mora služiti prijenosu vlasništva nekretnina u Poljskoj, mora ispunjavati uvjete posebne forme poljskog javnobilježničkog akta. Da bi postigao takvu formu, hrvatski javni bilježnik u punomoći sastavljenoj sukladno propisima hrvatskog zakona, mora identificirajući opunomoćitelja, dodatno identificirati istoga ne samo davanjem njegovih temeljnih osobnih podataka (imena, prezimena, adrese, broja osobne iskaznice ili putovnice), nego i imena oba roditelja (samo ime oca nije dovoljno – nužno je upisivanje i imena majke). Zatim je potrebno u javnobilježničkom aktu navesti: ”javnobilježnički akt je pročitan, prihvaćen i potpisan”. Bez tih podataka, punomoć jer formalno neučinkovita. Nakon toga, nije potrebna konzularna legalizacija hrvatskih isprava ili njihovo opskrbljivanje klauzulama apostille.

Javni bilježnik će vam pružiti sveobuhvatne informacije koje se odnose na isprave potrebne za poduzimanje pravnih poslova (sastavljanje javnobilježničkog akta), visinu javnobilježničke pristojbe i visine potrebnih poreza i pristojbi čija obveza naplate leži na javnom bilježniku. U svrhu toga, naveden je kontakt s javnobilježničkim uredom na za vas praktičan način: putem maila (također putem kontaktnog obrasca u kartici „zadaj pytanie”), putem telefona ili osobno.

Javnobilježnički ured otvoren je – ponedjeljkom od 10:00 do 18:00 sati te od utorka do petka od 08:30 do 16:30 sati. Po prethodnom dogovoru, postoji mogućnost pružanja usluga u druge sate bilo koji dan.

Za olakšavanje pronalaska Javnobilježničkog ureda, predlažemo korištenje karte koja se nalazi u kartici „kontakt”. U svrhu lakšeg pronalaska zgrade, obavještavamo da se Javnobilježnički ured nalazi u kvartu Kraków-Podgórze (austr. Josefstadt), zgrada se nalazi na lijevoj strani ako se krećete od mosta na Visli, druga – brojeći od zgrade BPH banke, vis a vis tramvajskih stanica na Placu Bohaterów Getta. Kraków, ulica Lwowska 2a/38.

Kancelaria Notarialna
ul. Lwowska 2a/38
30-548 Kraków

tel. +48 12 34 55 623,
tel./fax +48 12 65 60 177
e-mail: kancelaria@notariusznapodgorzu.pl

Br. računa: 72 2490 0005 0000 4500 8038 5310
NIP /porezni broj , op. prev./: 675-104-92-05

Usluge

Javni bilježnik obavlja sljedeće pravne poslove:

 • sastavlja javnobilježničke aktove
 • sastavlja aktove potvrđivanja nasljedstva
 • sastavlja potvrde
 • uručuje izjave
 • piše zapisnike
 • sastavlja prigovore na mjenice i čekove
 • uzima na čuvanje dokumente, novce i vrijednosne papire
 • sastavlja ispise, preslike i izvatke dokumenata
 • sastavlja, na zahtjev stranaka, projekte akata, izjava i ostalih dokumenata
 • poduzima druge pravne radnje koje proizlaze iz posebnih propisa

Primjeri javnobilježničkih poslova:

 • promet nekretninama: kupoprodajni ugovori, darovanja, zamjene, doživotno korištenje, ukidanje zajedničkog vlasništva, podjela ostavine, osnivanje odvojenog vlasništva lokala, hipoteke, služnosti, korištenje, preliminarni ugovori.
 • zadružno pravo: kupoprodajni ugovori, darovanja, zamjene, podjela ostavine, preoblikovanje zadružnih prava na lokale u posebnom vlasništvu, hipoteke, korištenje, promet očekivanog odvojenog vlasništva lokala, preliminarni ugovori.
 • pravo društava: ugovori i osnivački akti društava, zapisnici skupština, primjerci potpisa.
 • nasljedno pravo: oporuke, izjave o prihvaćanju ili odbijanju nasljedstva, ugovori o podjeli ostavine, ugovori o odricanju od nasljedstva, otvaranje i čitanje oporuka, potvrđivanje nasljeđivanja.
 • imovinski odnosi bračnih drugova: imovinski bračni ugovori, ugovori o podjeli zajedničke imovine bračnih drugova.
 • zapisnici skupština: društvenih organizacija, udruga, zadruga, društava i ostalih pravnih osoba, stambenih zajednica.
 • punomoći za korištenje u Poljskoj ili izvan granica Poljske
 • projekti punomoći – uključujući one koje moraju biti važeće u inozemstvu
 • ovjeravanje vlastoručnosti potpisa, istovjetnosti preslika, otpravka ili ispisa s predočenim dokumentom, datuma predočavanja dokumenta (točnog datuma), potvrda o životu osobe ili o životu na određenom mjestu.