Notariusz Kraków

Wir sprechen Deutsch Parliamo italiano We speak English On parle français

Wielka Brytania Ukraina Słowacja Rosja Rumunia Portugalia Litwa Włochy Węgry Chorwacja Francja Hiszpania Niemcy Czechy Bułgaria

Birou notarial – cracovia

Birou Notarial Anna Gąsienica dr. hab. Paweł Czubik societate de parteneriat ofera servicii profesionale în domeniul actelor notariale, conform legislației aplicabile și în conformitate cu etica profesională.

Biroul este specializat în raporturi juridice cu alte țări. În special stabilim şi formăm într-o formă adecvată regimuri de proprietate matrimonială, executăm acte profesionale cu elemente de extraneitate privind transferul proprietății bunurilor imobiliare situate în Polonia, executăm acte testamentare cu elemente de extraneitate.

Stimaților clienți din România le atragem atenția asupra faptului că raporturile juridice în domeniul dreptului civil sunt reglementate în mare măsură de prevederile acordului de asistență juridică între Polonia şi România. Acest acord determină în mod absolut legea aplicabilă raporturilor de proprietate matrimonială şi legea aplicabilă moştenirii (este posibilă alegerea altei legi decât cele determinate în prevederile acordului).

Acest acord determină, de asemenea, legea aplicabilă pentru forma actului în relațiile polono-române. Procurile pentru acte referitoare la bunurile imobiliare trebuie să îndeplinească cerințele legii locului situării bunului imobiliar. Aceasta înseamnă că procura întocmită în fața notarului public din România, dacă urmează să fie folosită opentru transferul proprietății bunului imobiliar din Polonia, trebuie să îndeplinească cerințele speciale de formă a actului notarial polonez. Pentru realizarea acestei forme notarul public român, în procura întocmită conform prevederilor legii române, trebuie, în scopul identificării mandatantului, să introducă înafara datelor personale de bază (prenumele, numele, adresa, numărul actului de identitate sau paşaportului), de asemenea prenumele ambilor părinți (numai prenumele tatălui va fi insuficient – trebuie să fie specificat şi numele mamei). În plus, în actul notarial trebuie să se indice că: „actul a fost citit, aprobat şi semnat”. Fără aceste date procura este formal ineficace. În schimb, nu este necesară nici supralegalizarea consulară nici aplicarea apostilei pe actele din România.

Notarul public Vă va furniza informații complete cu privire la documentele necesare pentru executarea acțiunii (de întocmire a actului), cuantumul onorariului notarial, impozitului şi altor taxe notariale, perceperea cărora este în sarcina notarului public. În acest scop, se recomandă să contactați Biroul într-un mod convenabil pentru Dumneavoastră: prin e-mail (de asemenea, prin formularul de contact din secțiunea " zadaj pytanie "), prin telefon sau personal.

Biroul Notarial este deschis – luni între orele 10:00 – 18:00 şi de marți până vineri între orele 8:30 – 16:30. Prin aranjament prealabil, se poate efectua acțiuni în orice zi şi în alte ore.

Pentru a ajunge mai uşor la Birou, vă propunem să folosiți harta care se află în secțiunea " kontakt ". Pentru a localiza mai uşor clădirea, vă informăm că Biroul se află în cartierul Kraków-Podgórze (austr. Josefstadt), clădirea biroului este situată pe partea stângă, venind dinspre podul de pe Vistulă, a doua de la clădirea băncii BPH, vis a vis de stațiile de tramvai pe Plac Bohaterów Getta. Cracovia, strada Lwowska 2a/38.

Kancelaria Notarialna
ul. Lwowska 2a/38
30-548 Kraków

tel.12/34 55 623,
tel./fax 12/65 60 177
e-mail: kancelaria@notariusznapodgorzu.pl

Nr cont: 72 2490 0005 0000 4500 8038 5310
NIP (CIF): 675-104-92-05

servicii

Notarul public îndeplineşte următoarele acte:

 • întocmeşte acte notariale
 • întocmeşte actele de certificare a succesiunii
 • întocmeşte certificate de atestare
 • comunică declarații
 • scrie procese verbale
 • întocmeşte proteste cambiale şi de neplată a cecurilor
 • primeşte în depozit acte, bani şi titluri de valoare
 • întocmeşte copii şi extrase de pe dokumente
 • întocmeşte, la cererea părților, proiecte de acte, declarații şi de alte documente
 • întocmeşte alte acte care rezultă din regulamente separate

Exemple de acte notariale:

 • tranzacții imobiliare: contracte de vânzare, donare, schimbare, de rentă viageră, de desființare a proprietății comune, moştenire, instituirea dreptului de proprietate separată asupra locuinței, ipotecă, servitute, uzufruct, contracte preliminare.
 • dreptul de proprietate cooperatistă: contracte de vânzare, donație, schimbare, moştenire, transformare a dreptului de proprietate cooperatistă asupra locuinței, ipoteci, uzufruct, antecontracte pentru drept de proprietate separat la locuință, contracte preliminare.
 • dreptul societaților comerciale: contracte şi statute ale societăților, procese verbale pentru adunari generale a asociaților, specimene de semnături.
 • drept succesorial: testamente, declarații de acceptare sau renunțare la moştenire, contracte de partaj al moştenirii, contracte de renunțare la moştenire, contracte de vânzare a moştenirii, deschiderea şi pronunțarea testamentului , certificarea moştenirii.
 • raporturi de proprietate matrimonială: convenții matrimoniale, contracte de partaj a patrimoniului comun.
 • procese verbale ale adunărilor: organizațiilor sociale, asociațiilor, cooperativelor, societăților şi altor persoane juridice, comunităților de locuințe.
 • procuri pentru utilizare în Polonia sau înafara granițelor Poloniei.
 • proiecte de procuri – în care a celor care urmează a fie instituite în străinătate
 • certificarea autenticității semnăturii, conformității semnăturii, extrasului sau copiei cu documentul prezentat, datei de prezentare (data certă), certificarea faptului că o persoană este în viață sau într-un anumit loc.